Oppitunti 9 – Verbit

Katso video, kuuntele ja toista.

 

Venäjän kielen verbit
taipuvat preesensissä kahden taivutusluokan mukaan.

Ensimmäiseen taivutusluokkaan kuuluvat
-ать ja -ять -päätteiset verbit kuten
работать (työskennellä)
читать (lukea)
знать (tietää)
гулять (ulkoilla, kuljeskella)

 

работать – työskennellä, olla töissä

Я работаюminä työskentelen
Ты работаешьsinä työskentelet
Он, она работаетhän työskentelee

Мы работаемme työskentelemme
Вы работаетеte työskentelette
Они работают he työskentelevät.

 

Где вы работаете? – Missä työskentelette?

Я работаю в школе. – Työskentelen koulussa.
Я работаю в больнице. – Työskentelen sairaalassa.
Я работаю в магазине. – Työskentelen kaupassa.

 

Useiden verbien vartalossa tapahtuu taivutuksessa muutoksia:

хотеть (haluta):    я хочу (minä haluan)
жить (asua, elää):     я живу (minä asun)

Я живу в Москве. – Minä asun Moskovassa.
Он живёт в Хельсинки. – Hän asuu Helsingissä.
Мы живём в Питере. – Me asumme Pietarissa.
Они живут в Финляндии. – He asuvat Suomessa.

 

 

Пекка инженер. – Pekka on insinööri.
Он работает на заводе. – Hän työskentelee tehtaalla.
Пекка финн. – Pekka on suomalainen.
Он живёт в Хельсинки. – Hän asuu Helsingissä.

 

– Он русский? – Onko hän venäläinen?
– Нет, он финн. – Ei ole. Hän on suomalainen.
– Он живёт в Питере? – Asuuko hän Pietarissa?
– Нет. – Ei ole.
– Где он живёт? – Missä hän asuu?
– Он живёт в Хельсинки. –  Hän asuu Helsingissä.

 

Анна работает в школе. – Anna on töissä koulussa.
Она учительница. – Hän on opettaja.
Анна русская. – Anna on venäläinen.
Она живёт в Москве. – Hän asuu Moskovassa.

 

– Анна финка? – Onko Anna suomalainen?
– Нет, она русская. – Ei ole, hän on venäläinen.
– Она живёт в Питере? – Asuuko hän Pietarissa?
– Нет, она живет в Москве.  –  Ei ole, hän asuu Moskovassa.

 

– Где ты живёшь? – Missä sinä asut?
– Я живу в Финляндии. – Minä asun Suomessa.
– Где ты работаешь? – Missä sinä työskentelet?
– Я работаю на заводе. – Minä työskentelen tehtaalla.

 

 

– Кто это? – Kuka hän on?
– Это Виктор. – Hän on Viktor.
– Он инженер? – Onko hän insinööri?
– Нет, он строитель. –  Ei ole, hän on rakentaja.
– Где он живёт? – Missä hän asuu?
– Он живёт в Москве, но работает в Хельсинки. –   Hän asuu Moskovassa, mutta työskentelee Helsingissä.

 

Käännä

Я повар. Я работаю в ресторане.
Ты продавец. Ты работаешь в магазине.
Он учитель. Он работает в школе.
Мы врачи. Мы работаем в больнице.
Вы инженеры. Вы работаете на заводе.
Они учителя. Они работают в школе.

 

Tarkista

Minä työskentelen ravintolassa. Olen kokki.
Sinä työskentelet kaupassa. Olet myyjä.
Hän työskentelee koulussa. Hän on opettaja.
Me työskentelemme sairaalassa. Me olemme lääkärit.
Te työskentelette tehtaalla. Te olette insinöörit.
He työskentelevat koulussa. He ovat opettajat.

 

Sanasto

жить – asua, elää
работать – työskennellä
повар – kokki
ресторан – ravintola
продавец – myyjä
магазин – kauppa
школа – koulu
инженер – insinööri
строитель – rakentaja
завод – tehdäs
врач – lääkäri
больница – sairaala

 

HARJOITTELE

Harjoitus 9A:  Harjoittele työskennellä ja asua  -verbien taivutusmuotoja

Harjoitus 9B:   Harjoittele työskennellä ja asua  -verbien taivutusmuotoja ja sanasto

Vastaa