Alkeiskurssi

Oppitunti 1 – Aakkoset
– kuuntele ja opettele venäjän aakkoset

Oppitunti 2 – Ääntäminen
– ääntämisohjeita

Oppitunti 3 – Tervehtiminen
– tervehdykset, kohteliaisuusilmauksia, kuulumiset
– tapaamistilanteet tuttujen kesken

Oppitunti 4 – Mikä tämä on?
– yksinkertaiset lauseet ja kysymykset
– olla–verbi preesensissä, sanajärjestys

Oppitunti 5 – Suku
– substantiivien suku (maskuliinit, feminiinit ja neutrit)

Oppitunti 6 – Monikko
– monikon muodostaminen

Oppitunti 7 – Missä?
– prepositionaalin muodostaminen
– prepositiot -в, -на

Oppitunti 8 – Pronomit
– persoonapronomit (minä, sinä, hän, …)
– Kuka hän on? Keitä te olette?

Oppitunti 9 – Verbit
– verbien taivutukset preesensissä, taivutusluokat
– verbit работать (työskennellä) , жить (asua, elää)
– Missä  asut? Missä työskentelet?

Oppitunti 10 – Tutustuminen
– persoonapronomi genetiivissa/ akkusatiivissa
– verbi ”зовут” – kutsutaan, sanotaan
–  Mikä sinun nimesi on?
– tutustuminen, nimen kertominen, ”mistä olet kotoisin”