Oppitunti 10 – Tutustuminen

Katso video, kuuntele ja toista.

Persoonapronominit  genetiivissa/ akkusatiivissa

я – меня minut
ты – тебя sinut
он – его hänet
она- её hänetмы – нас meidät
вы – вас teidät
они – их heidät

 

Verbi ”зовут” – kutsutaan, sanotaan

Меня зовут Аня.   Minun nimeni on Anja. (Minua kutsutaan Anjaksi.)

 

– Как тебя зовут? / – Как вас зовут?
Mikä sinun nimesi on? /Mikä teidän nimenne on?

– Меня зовут Павел. –  Minun nimeni on Pavel.
– Тебя зовут Онни.  –   Sinun nimesi on Onni.
– Его зовут Пекка.  –   Hänen nimensä on Pekka.
– Её зовут Таня.   –   Hänen nimensä on Tanja.

 

– Как тебя зовут? Mikä nimesi on?
– Меня зовут Онни.  А как тебя зовут? Nimeni on Onni. Entä mikä sinun nimesi on?
– Меня зовут Андрей.   Minun nimeni on Andrei.
– Очень приятно!  – Hauska tutustua!

 

из России – Venäjältä
из Финляндии – Suomesta
из Хельсинки – Helsingistä
из Петербурга – Pietarista
из Москвы – Moskovasta

 

Tutustuminen  

– Здравствуйте! Terve!
– Здравствуйте! Terve!
– Я Сергей. А вы? Minä olen Sergei. Entä te?
– Меня зовут  Юха. Minun nimeni on  Juha.
– Я из России.  А вы? Minä olen Venäjältä. Entä te?
– А я из Финляндии, из Хельсинки. Ja minä olen Suomesta, Helsingistä.

 

– Здравствуйте!    Päivää!
– Добрый день!   Hyvää päivää!
– Меня зовут Нина.  А вас?  Minun nimeni on Nina. Entä teidän?
– Я – Андрей.   Minä olen Andrei.
– Очень приятно! Вы из Петербурга?  Hauska tutustua! Oletteko te Pietarista?
– Нет, я из Москвы. А вы?   En ole, olen Moskovasta. Entä te?
– А я из Петербурга.   Ja minä olen Pietarista.

 

Olla – verbi – есть
Olla-verbia ei yleensä käytetä preesensissä, mutta kuitenkin olla-verbia käytetään kun puhutaan omistamisesta:

У меня есть  – Minulla on
У тебя есть   – Sinulla on
У него есть   – Hänellä on
У неё есть    – Hänellä on (fem)
У нас есть     – Meillä on
У вас есть     – Teillä on
У них есть     – Heillä on

 

У меня есть кошка.  –  Minulla on kissa.
У тебя есть собака.  – Sinulla on koira.
У него есть кролик.  – Hänellä on kani.
У неё есть птица.  – Hänellä on lintu (fem).
У нас есть книги.    – Meillä on kirjat.
У вас есть коньки.  – Teillä on luistimet.
У них есть лыжи.    – Heillä on sukset.

 

У меня есть брат.  Его зовут Володя. – Minulla on veli. Hänen nimensä on Volodja.
Ещё у меня есть собака. Её зовут Рекс. Vielä minulla on koira. Hänen nimensä on Reks.

У неё есть сестра. Её зовут Катя. Hänellä on sisko. Hänen nimensä on Katja.
У нас есть братья и сестры. – Meillä on sisaruksia.

 

– У неё есть брат? Onko hänellä veli?
– Да, есть. Kyllä on.
– Как его зовут? – Mikä hänen nimensä on?
– Его зовут Павел.  – Hänen nimensä on Pavel.

 

– У тебя есть сестра или брат? – Onko sinulla sisko tai veli?
– У меня есть сестра.  Её зовут Катя. А у тебя? – Minulla on sisko. Hänen nimensä on Katja. Entä sinulla?
– У меня есть брат, его зовут Николай. – Minulla on veli, hänen nimensä  on Nikolai.

 

Käännä

Меня зовут Аня.
Я живу в Москве.
Я повар, работаю в ресторане.
У меня есть брат и сестра.
Брата зовут Иван, а сестру – Катя.
Ещё у меня есть собака, её зовут  Лада.

 

 

Tarkista

Nimeni on Anja.
Asun Moskovassa.
Olen kokki, työskentelen ravintolassa.
Minulla on veli ja sisko.
Veljen nimi on Ivan ja siskon nimi on Katja.
Lisäksi minulla on koira, sen nimi on Lada.

 

SANASTO

Здравствуйте! – Terve!
Очень приятно! – Hauska tutustua!
имя – nimi
зовут – kutsutaan, sanotaan
как – kuinka
брат – veli
сестра – sisko
кролик – pupu, kani
собака – koira
птица – lintu
книга – kirja
коньки – luistimet
лыжи – sukset
ещё –  lisäksi, vielä

 

HARJOITTELE

Harjoitus 10A:    Harjoittele persoonapronomineja genetiivi-/ akkusatiivimuodossa

Vastaa