Oppitunti 2 – Venäjän äänteet

Tutustu venäjän äänteisiin, katso video ja toista.

Sanan paino

– Venäjän kielessä vokaalin ääntäminen riippuu siitä, onko se painollinen tai painoton.

– Sanan paino täytyy opetella itse sanaa opetellessa, sillä jotkut sanat eroavat toisistaan vain painotuksen perusteella: дóма (kotona), домá (talot).

– Venäjän kielessä sanan paino voi olla millä tavulla tahansa: sanan alussa, keskellä tai lopussa.

– Painollinen vokaali ääntyy yleensä pitempänä sekä selkeämpänä kuin painoton:  Мой [мо́j]

Vokaalit

Venäjän kielessä on kymmenen vokaalia: а, я, э, е, ы, и, о, ё, у, ю

– Painolliset а, оja у ääntyvät suunnilleen suomen vastaavien tavoin: сумма

 

– Vokaali o ääntyy painottomana  kuten [a]  tai [Λ] : моя [мΛjа́]

– Vokaali a ääntyy painottomana  kuten [a]  tai [Λ]: дал [да́л] – дала [дΛла́]  [дала́]

– Vokaali е ääntyy painottomana  kuten [и] tai [ə]  : [систра] tai [сəстра]

 – Vokaali э ääntyy taaempana kuin suomalainen e: это

–  Vokaali ы (taka-i) on suomessa tuntematon vokaali. Vokaali ы ääntyy näin: huulet ovat i-asennossa ja kieli u-asennossa

– Vokaalit е, ё, ю, я ääntyvät j-alkuisina sanan alussa:  я [jа́],  ёлка [jolka], юла [jula]

 

HARJOITTELE

HARJOITUS 2A:  Millä kirjaimella sana alkaa? Kuuntele sana ja kirjoita sanan alkukirjain.

Vastaa